Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Σύνθεση Δ.Σ.

Πρόεδρος: Κατσαρός Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Νίκος

Γραμματέας: Σπάρταλη Αριλιά

Ταμίας: Ταρσούδης Γιώργος

Μέλος: Αλμπάνης Μάρκος

Μέλος: Κέλλης Στέφανος

Μέλος: Μπαζντιάρα Ιωάννα-Βασιλική

Τελευταία Νέα...

Επόμενη Συνεδρίαση Δ.Σ.

Θα ανακοινωθεί

Οι συνεδριάσεις Δ.Σ. του Συλλόγου είναι ανοικτές για τα μέλη του.

Παρατηρητήριο Δημόκριτος Ταρσούδης Γεώργιος

Κατασκευή-Επιμέλεια, Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π.Θ., 2022