Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Φυσιογνωμία του Κλάδου

 

Η φυσιογνωμία του κλάδου ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν.2817/2000 και το άρθρο 29 του Ν.4009/2011 σύμφωνα με τους οποίους “Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους”.

 

Ο Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει συγκεντρώσει, αρχειοθετήσει και προβάλει στην ιστοσελίδα του όλο το  ιστορικό των νόμων που διέπει των Κλάδο μας.  Σας παραθέτουμε την σχετική διεύθυνση κάνοντας κλικ εδώ.

Κατασκευή-Επιμέλεια, Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π.Θ., 2020