Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Σύνθεση Δ.Σ.

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Νίκος

Αντιπρόεδρος: Παμπουροπούλου Δέσποινα

Γραμματέας: Κατσαρός Γιώργος

Ταμίας: Χούχος Κώστας

Μέλος: Ξενιτίδου Νόπη

Μέλος: Κανακάρης Βενέτης

Μέλος: Ταρσούδης Γιώργος

Επόμενη Συνεδρίαση Δ.Σ.

Θα ανακοινωθεί

Οι συνεδριάσεις Δ.Σ. του Συλλόγου είναι ανοικτές για τα μέλη του.

Κατασκευή-Επιμέλεια, Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π.Θ., 2016