Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Σύνθεση Δ.Σ.

Πρόεδρος: Κατσαρός Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Χούχος Κώστας

Γραμματέας: Παπαδόπουλος Νίκος

Ταμίας: Κανακάρης Βενέτης

Μέλος: Κέλλης Στέφανος

Μέλος: Σπάρταλη Αριλιά

Μέλος: Ταρσούδης Γιώργος

Τελευταία Νέα...

Επόμενη Συνεδρίαση Δ.Σ.

Τρίτη 26/11/2019, 10:30, Κομοτηνή

Οι συνεδριάσεις Δ.Σ. του Συλλόγου είναι ανοικτές για τα μέλη του.

Παρατηρητήριο Δημόκριτος Ταρσούδης Γεώργιος

2019

2018

2017

2016

Κατασκευή-Επιμέλεια, Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π.Θ., 2019